Apostolic Nuncio Spiteri discusses with Aoun Lebanese situation